Radca prawny jest osobą, która ukończyła wyższe studia prawnicze, posiada aplikację radcowską, zdała egzamin zawodowy oraz została wpisana na listę radców prawnych. Istnieją też inne sposoby na zdobycie zawodu radcy prawnego, jego wiedza podlega wielokrotnie weryfikacji w trakcie wykonywania zawodu. Osoba wykonująca ten zawód musi też posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Z reguły osoby, które mają problemy natury prawnej, szukają kancelarii adwokackiej, warto wiedzieć, że tego rodzaju usługi oferuje również radca prawny.

Czym zajmuje się radca prawny?

Pomoc prawna radcy prawnego polega na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu pism, reprezentowaniu klienta przed sądem i przed innymi organami administracji publicznej. Radca prawny może także występować jako obrońca w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, może obsługiwać przedsiębiorców, osoby fizyczne oraz instytucje publiczne. Przy obsłudze przedsiębiorstw oprócz obsługi prawnej negocjują i sporządzają różnego rodzaju projekty umów. Osoby prywatne szukają u radcy prawnego pomocy w sprawach spadkowych, procesach rozwodowych czy problemach z ubezpieczeniami społecznymi. Radcy prawni sporządzają także opinie prawne oraz oceniają i recenzują różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. W przypadku obsługi instytucji publicznych praca osób w tym zawodzie polega na zapewnieniu, że wszystkie podjęte działania są zgodne z prawem. Pomoc prawna radcy prawnego w tym wypadku polega między innymi na tworzeniu uchwał samorządowych.

Czym się różni radca prawny od adwokata?

Radca prawny może być zatrudniany na podstawie umowy o pracę u przedsiębiorcy, natomiast adwokaci mogą  pracować tylko w taki sposób, że zakładają działalność gospodarczą lub jako wspólnicy spółki osobowej. Z radcami prawnymi można zawierać umowy o pracę, natomiast z adwokatami wyłącznie umowy cywilnoprawne. Pomoc prawna radcy prawnego w przypadku, gdy nie pozostaje w stosunku pracy, może polegać na reprezentowaniu klienta w sprawach karnych i karnoskarbowych przed sądem, co do tej pory nie było możliwe.

Warto przeczytać: https://www.pozytywnyimpuls.pl/kancelaria-prawna-czy-prawnicza/