Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom lub mężczyznom w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Niemniej jednak osoba, która pobiera świadczenie, musi opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umowy o pracę jest ono obowiązkowe, zaś w przypadku umowy zlecenie lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej – dobrowolne. Zasiłek można pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Jeśli na świat przyjdą bliźniaki, zasiłek może zostać przyznany na 65 tygodni, tymczasem przy większej liczbie dzieci ulega on dodatkowo wydłużeniu.

Becikowe państwowe i gminne

Do otrzymania becikowego uprawnione są rodziny, w których dochód  na osobę nie przekracza 1922 zł miesięcznie. Zasiłek ten jest wypłacany jednorazowo i wynosi 1000 zł. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w ciągu 12-stu miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Co ciekawe, niektóre gminy przyznają również dodatkową kwotę becikowego. Każda gmina, która w ten sposób wspiera rodzinę, ustala, kto może ubiegać się o świadczenie i na jakich dokładnie warunkach. 

Kosiniakowe

Matki, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, mogą otrzymywać 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok życia dziecka. Świadczenie to nazywamy kosiniakowym. Najczęściej wnioskują o nie matki bezrobotne, studentki czy te, które nie opłacały składki chorobowej pracując w ramach umowy cywilnoprawnej. Tymczasem matki, które otrzymują zasiłek macierzyński, nie mają prawa ubiegać się o kosiniakowe, chyba że wysokość zasiłku jest niższa, niż 1000 zł. Wtedy też są one uprawnione do złożenia wniosku o wyrównanie. Niemniej jednak w sytuacji, w której matka otrzymuje zasiłek w wysokości powyżej 1000 zł, lecz ojciec dziecka nie posiada dochodów, kosiniakowe nie przysługuje. 

500+ dla noworodków

Rodzice dziecka, które przyszło na świat, uprawnieni są do pobierania świadczenia 500+, w wysokości, jak sama jego nazwa wskazuje, 500 zł miesięcznie. Co do zasady świadczenie wypłacane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął właściwy wniosek. Niemniej jednak rodzice noworodków mogą złożyć je w ciągu 3 miesięcy od momentu przyjścia na świat dziecka, aby otrzymać stosowne wyrównanie. Oznacza to, że pieniądze będą im należne już za miesiąc, w którym urodziło się dziecko. 

Dodatek za urodzenie dziecka

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny, mogą otrzymać także dodatek za urodzenie dziecka. Wynosi on 1000 zł i jest wypłacany jednorazowo. Matka dziecka musi dołączyć do wniosku zaświadczenie mówiące o tym, że od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarza. Bez względu na źródło dochodu warto z wyprzedzeniem planować kolejne wydatki i odwiedzać sklepy z wyprawkami dla noworodków.