Przemyśl to!

Założenia

Tytuł projektu: ogólnokrajowa kampania pn. „Rozwód ? Przemyśl to !”

 

Cel:
 • zbudować społeczną świadomość, że psychologiczne i emocjonalne konsekwencje rozwodu są dla dzieci bardziej poważne i dalekosiężne niż powszechnie się uważa.
 • upowszechnić wiedzę na temat długoterminowych skutków rozwodu dla dzieci
 • zwrócić uwagę opinii publicznej na koszty społeczne i makroekonomiczne zjawiska rosnącej liczby rozwodów

 

Czas trwania: 6 miesięcy – lipiec-grudzień 2011 r.;

 

Adresaci:
 • 25-45 lat, mężczyźni i kobiety
 • mieszkańcy miast, mainstream +
 • o różnych postawach światopoglądowych

 

Charakterystyka adresatów: Co myślą o sprawie obecnie ? 

 • Rozwody są w ich świecie zjawiskiem tak powszechnym, że powoli stają się normą.
 • Mają świadomość, że rozwód rodziców to trudny czas dla dzieci i że trzeba im pomóc przez niego przejść. Sądzą, że „kulturalny rozwód” pomoże zniwelować ten problem.*

Co mają myśleć po ?

 • Rozwód to coś więcej niż techniczny problem nieobecności jednego z rodziców, to też coś więcej niż emocjonalna niewygoda i stres przez jakiś czas.
 • Rozwód to zbudowanie w dziecku trwałego przeświadczenia o niemożności tworzenia trwałych, stabilnych związków międzyludzkich. To zabicie w nim nadziei, na to, że możliwe jest trwałe, niezachwiane szczęście między ludźmi.

*(badania ilościowe wykonane przez GRUPĘ IQS na zlecenie Fundacji Mamy i Taty w dniach 24-31 stycznia 2011 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków n=800 oraz badania jakościowe dotyczące postaw Polaków wobec rozwodów)

 

Insight: Chcę pokazywać mojemu dziecku świat w taki sposób, aby czerpało z mojej opowieści siłę i nadzieję na przyszłość…

 

Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku.  

To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic trwałego, pewnego, stałego.

 

Charakterystyka kampanii:
 • formuła kampanii – spoty informacyjne na billboardach, citylightach, w prasie, radio, telewizji, kinach, internecie, ekranach reklamowych w miejscach publicznych
  • narzędzia informacyjne:
  • -           raport „Skutki rozwodów w Polsce i na świecie”,

   -           serwisy internetowe dla osób mających zamiar się rozwieść i poszukujących informacji w sieci

  • narzędzia wpływu:
  • -           zbieranie podpisów pod petycją do Prezydenta RP, Premiera, Sejmu i Senatu, z rekomendacjami zmian prawnych służących ograniczeniu liczby rozwodów,

  • Kampania internetowa „Dotrzymaj danego słowa” – scenariusz i kreacja Eura7 Sp. z o.o.
   aktorzy – Dawid Marecki, Katarzyna Ignatiuk, Antonina Bielecka, Krzysztof Łobodziński
   reżyseria – Piotr Jasiołek
   asystent reżysera – Przemysław Celiński
   Produkcja, postprodukcja – Imperia Film
  • Kampania „BAJKA” (TV, radio, outdoor)
   autorzy strategii, scenariusza, printów, produkcja: TELESCOPE\Malina Wieczorek
  • Konsultacja strategiczna – Malina Wieczorek

 

Harmonogram planowanych działań:
 • styczeń – czerwiec 2011 – badania ilościowe i jakościowe, kreacja i produkcja spotów, stron internetowych i materiałów informacyjnych (raport, prezentacja badań);
 • lipiec-sierpień 2011 -  uruchomienie strony internetowej projektu i internetowych serwisów rozwodowych, rozpoczęcie emisji spotów w radio i TV; zbieranie podpisów pod petycją;
 • wrzesień – grudzień 2011 – emisja spotów w TV, kinach, działania outdoorowe, zbieranie podpisów pod petycją;
 • grudzień 2011 -przekazanie petycji do kancelarii Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu, badanie końcowe i raport podsumowujący kampanię.

 

Instytucje patronujące i media emitujące społecznie: Rzecznik Praw DzieckaO patronacie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Spot „Bajka” – emisja społeczna: TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, WeddingTV, TVP1, TVP2, TVP INFO. 

Spot radiowy „Bajka” – emisja społeczna:  TOK FM, Złote Przeboje, Roxy FM

 

 

Efekty realizacji projektu:
 • ograniczenie zjawiska rosnącej liczby rozwodów;
 • zmiana postaw społecznych wobec zjawiska rozwodów;
 • przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności za trwałość więzów rodzinnych oraz wychowanie i dobro małoletnich dzieci w rodzinie.

 

Metody monitorowania rezultatów kampanii:
 • badanie: znajomości kampanii, zmiany postaw wobec zjawiska rozwodów, wzrostu świadomości skutków rozwodu dla dzieci;
 • ocena przedsięwzięcia kształtowana poprzez opinie ukazujące się w mediach;
 • ocena porównawcza liczby rozwodów małżeństw z dziećmi, odniesienie danych będących w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości za pierwsze półrocze do drugiego półrocza 2011 r.

 

Zasady finansowania:
 • przedsięwzięcie w całości finansowane przez Fundację Mamy i Taty dzięki wsparciu darczyńców – osób prywatnych oraz sponsorów strategicznych (firm i instytucji);
 • zaangażowanie części mediów ma charakter charytatywny.