Przemyśl to!

Odpowiedź z Telewizji Polskiej

W połowie czerwca 2011 roku wysłaliśmy do Komisji ds. Kampanii Społecznych Telewizji Polskiej S.A. prośbę o zakwalifikowanie spotu „Bajka” do emisji społecznej.

W dniu 11 sierpnia 2011 roku otrzymaliśmy datowane na dzień 30 czerwca 2011 roku poniższe pismo podpisane przed Dyrektora Biura Marketingu.

Wieczorem 19 września 2011 zaapelowaliśmy do tysięcy naszych sympatyków o wysyłanie do Prezesa Zarządu TVP S.A., Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Skarbu Państwa maili z protestem. W ciągu kilku godzin wysłanych zostało kilkaset maili w tej sprawie.

O godzinie 13.32 20 września 2011 roku Centrum prasowe TVP S.A. opublikowało komunikat:

TVP będzie emitować spot „Bajka” Fundacji Mamy i Taty

Telewizja Polska rozpocznie w najbliższym czasie emisję spotu „Bajka” przygotowanego przez Fundację Mamy i Taty w ramach prowadzonej od lipca br. kampanii społecznej „Rozwód? Przemyśl to”.

O rozpoczęciu emisji „Bajki” postanowił prezes Zarządu TVP Juliusz Braun, uchylając wcześniejszą, odmowną decyzję telewizyjnej Komisji ds. Kampanii społecznych.
W opinii prezesa J. Brauna TVP, jako nadawca publiczny, powinna być otwarta na przekazy odnoszące się do problemów istotnych społecznie, prezentując różnorodne punkty widzenia.

Zespół Prasowy TVP

Jesteśmy wdzięczni Panu Prezesowi Juliuszowi Braunowi za szybką, pozytywną reakcję w naszej sprawie.
Pragniemy złożyć w imieniu wszystkich, którzy wzięli udział w proteście, serdeczne podziękowania.