Przemyśl to!

Dlaczego znika patronat Ministra Sprawiedliwości ?

W dniu 6 lipca 2011 roku usunęliśmy ze strony internetowej kampanii informację o patronacie honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym czujemy się zobowiązani przedstawić zapis faktograficzny zaistniałej sytuacji.

1) Dnia 15 czerwca 2011 roku w piśmie skierowanym do Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie patronatu naszej kampanii „Rozwód ? Przemyśl to !” - przeczytaj nasz list. Nigdy wcześniej ani też nigdy potem nie zwracaliśmy się do Ministerstwa z prośbą o objęcie patronatem jakiejkolwiek innej kampanii społecznej.

2) Dnia 28 czerwca 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało nas mailowo o przyznaniu patronatu i przesłało swoje logotypy do wykorzystania w kampanii. Mail był poprzedzony telefonem z Ministerstwa z ustną informacją o patronacie dla kampanii „Rozwód ? Przemyśl to !” – przeczytaj mail.

3) Dnia 29 czerwca 2011 roku na tej podstawie zamieściliśmy na stronie internetowej kampanii informację o patronacie honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości i otrzymany logotyp.

4) Dnia 5 lipca 2011 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa mailem prośbę o usunięcie ze strony informacji o patronacie - przeczytaj mail.

5) W dniu 6 lipca 2011 roku wysłaliśmy odpowiedź w tej sprawie – przeczytaj naszą odpowiedź.

6) W dniu 6 lipca 2011 roku o godzinie 11:18 otrzymaliśmy kolejny mail z Ministerstwa przepraszający za zaistniałą sytuację - przeczytaj mail.

7) W dniu 6 lipca 2011 roku o godzinie 14:57 otrzymaliśmy mailem skan pisma Dyrektora Biura Ministra - przeczytaj pismo.

W zaistniałych okolicznościach usunęliśmy ze strony internetowej kampanii logo Ministerstwa oraz wszystkie wzmianki o przyznaniu patronatu.