Przemyśl to!

Dane

Przygotowując kampanię sięgnęliśmy do setek publikacji papierowych i elektronicznych.
Spis głównych źródeł związanych z problematyką rozwodów, z których między innymi korzystaliśmy zamieszczamy poniżej.


Źródła zagraniczne:

 1. Judith S. Wallerstein , Julia M. Lewis, Sandra Blakeslee (2000) The Unexpected Legacy of Divorce: The 25 Year Landmark Study, Hyperion, New York;
 2. University of Alberta (5.06.2007). Divorce Increases Risk Of Ritalin Use. ScienceDaily.  Data dostępu 23.02.2011 2011, http://www.sciencedaily.com /releases/2007/06/070604170705.htm
 3. John Guidubaldi, Helen K. Climinshaw, Joseph D. Perry, Caven S. McLoughlin The Impact of Parental Divorce on Children: Report of the Nationwide NASP Study. School Psychology Review,  Vol. 12/3 (Jesień 1983)
 4. Sharlene A. Wolchik, PhD; Irwin N. Sandler, PhD; Roger E. Millsap, PhD; Brett A. Plummer, PhD; Shannon M. Greene, PhD; Edward R. Anderson, PhD; Spring R. Dawson-McClure, MA; Kathleen Hipke, PhD;  Rachel A. Haine, MA Six-Year Follow-up of Preventive Interventions for Children of Divorce A Randomized Controlled Trial Journal of American Medical Association (2002) Vol. 288/15.
 5. Verna M. Keith, Barbara Finlay The Impact of Parental Divorce on Children’s Educational Attainment, Marital Timing, and Likehood of Divorce, Journal of Marriage and Family, Vol. 50/ 3 (sierpień 1988),
 6. Jennifer E. Lansford, Patrick S. Malone, Domini R. Castellino, Kenneth A. Dodge, Gregory S. Pettit, and John E. Bates Trajectories of Internalizing, Externalizing, and Grades for Children Who Have and Have Not Experienced Their Parents’ Divorce or Separation Journal of Family  Psychology (2006) Vol. 20/2.
 7. Nicholas Zill, Donna Ruane Morrisona, Mary Jo Coiroa  Long-Term Effects of Parental Divorce on Parent–Child Relationships, Adjustment, and Achievement in Young Adulthood Journal of Family Psychology (1993) 7/1,
 8. Yongmin Sun, Yuanzhang Li Stable Postdivorce Family Structures During Late Adolescence and Socioeconomic Consequences in Adulthood, Journal of Marriage and Family, Vol. 70/1, Luty 2008
 9. Esme Fuller-Thomson, Angela D. Dalton. Suicidal ideation among individuals whose parents have divorced: Findings from a representative Canadian community survey. Psychiatry Research, 2011; DOI: 10.1016/j.psychres.2010.12.004
 10. Esme Fuller-Thomson Is There a Link Between Parental Divorce During Childhood and Stroke in Adulthood? Findings from a Population Based Survey. referat wygłoszony w ramach  63 corocznego zjazdu naukowego The Gerontological Society of America, 19-23.11.2010

  http://www.geron.org/About%20Us/Press%20Room/Archived%20Press%20Releases/72-2010-press-releases/885-study-ties-parental-divorce-in-childhood-to-stroke-in-adulthood

 11. Eugenio Proto, Daniel Sgroi, Andrew Oswald Are Happiness and Productivity Lower among University Students with Newly-Divorced Parents? An Experimental Approach, IZA Discussion Papers (4755/02/2010), Institute for the Study of Labor (IZA) Bonn. http://www.iza.org/index_html?lang=en&mainframe=http%3A//www.iza.org/en/webcontent/publications/papers/papers%3Fyear%3D2010&topSelect
  =publications&subSelect=papers
 12. Nicholas H. Wolfinger Understanding the Divorce Cycle: The Children of Divorce in their Own Marriages Cambridge University Press 2005
 13. D’Onofrio, Brian M.; Turkheimer, Eric; Emery, Robert E.; Slutske, Wendy S.; Heath, Andrew C.; Madden, Pamela A.; Martin, Nicholas G. (2006) A genetically informed study of the processes underlying the association between parental marital instability and offspring adjustment. Developmental Psychology, 42(3)
 14. D’Onofrio BM, Turkheimer E, Emery RE, Slutske WS, Heath AC, Madden PA, Martin NG. (2005). A Genetically Informed Study of Marital Instability and Its Association with Offspring Psychopathology, Journal of Abnormal Psychology, 114(4).
 15. Glover, R. J., & Steele, C. (1989). Comparing the effects on the child of post-divorce parenting arrangements. Journal of Divorce, 12(2–3).
 16. Hendrickson, R. (1991). Child custody in divorce: A comparison of sole and shared custody arrangements, and inter-parental support/conflict levels. Dissertation Abstracts International, 52.
 17. Ilfeld, H. Z. (1989). Children’s perceptions of their relationship with their fathers in three family constellations: Mother sole custody, joint custody, and intact families. Dissertation Abstracts International, 50, 5318.
 18. Karp, E. B. (1982). Children’s adjustment in joint and single custody: An empirical study. Dissertation Abstracts International, 43, 3735.
 19. Mensink, D. L. (1987). A comparative analysis of school-aged children living in intact, one-parent, and remarried families. Dissertation Abstracts International, 48, 1988–1989.
 20. Pojman, E. Q. (1981). Emotional adjustment of boys in sole custody and joint custody divorces compared with adjustment of boys in happy and unhappy marriages, California Graduate Institute, Los Angeles.
 21. Spence, L. (1992). Furthering our understanding of postseparation behavioral adjustment of children in three postdivorce family types: Mother-custody, father-custody, and jointcustody families, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada.
 22. Welsh-Osga, B. K. (1982). The effects of custody arrangements on children of divorce. Dissertation Abstracts International, 42, 4946.
 23. Raymond A. Knight and Robert A. Prentky, „The Developmental Antecednts of Adult Adaptations of Rapist Sub-Types,” Criminal Justice and Behavior, Vol 14, Dec., 1987
 24. The National Marriage Project, Rutgers, The State University of New Jersey
  „The Taxpayer Costs of Divorce and Unwed Childbearing” Institute for America Values, Institute for Marriage and Public Policy,  Georgia Family Council, Families Northwest
 25. Robert Lerman, “The Impact of the Changing U.S. Family Structure on Child Poverty and Income Inequality” Economica 63 (1996)
 26. “For Richer or for Poorer: Marriage as an Antipoverty Strategy,” Journal of Policy Analysis and Management 21, no. 4 (2002),
 27. W. Bradford Wilcox et al., Why Marriage Matters: 26 Conclusions from the Social Sciences.
 28. Statistical Office of the European Communities http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 29. US Census Bureau http://www.census.gov


Źródła polskie:

 1. Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.kobieta.gov.pl
 2. http://www.mediacja.org/upload/files/Dziecko_w_rozwodzie_-_poradnik_dla_rodzicow.pdf
 3. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000 – 2010 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych -Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r.
 4. GUS, Baza Demografia: http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx GUS, Rocznik Demograficzny 2009
 5. CBOS, Stosunek Polaków do rozwodów. Komunikat z badań, Warszawa 2008: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_043_08.PDF
 6. „Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych 2009”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
 7. „Wysokość minimum socjalnego w latach 1990 – 2009 Gospodarstwa pracownicze”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, http://www.ipiss.com.pl/badania/ms_gosp_prac_1990_2009.pdf
 8. Centrum im. Adama Smitha, Koszty wychowania dzieci w Polsce a podnoszenie podatków pośrednich, maj 2008: http://www.smith.org.pl/pl/pages/reports
 9. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_budzety_gospodarstw_domowych_w_2008.pdf
 10. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_budzety_gospodarstw_domowych_w_2009.pdf
 11. Jan Jacek Sztaudynger, Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce: http://www.jjsztaudynger.yoyo.pl/e2009-2-sztaudynger.pdf
 12. Diagnoza Szkolna 2009, http://www.szkolabezprzemocy.pl/1101,diagnoza-szkolna-2009
 13. Henryk Cudak, „Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
 14. Kopeć Elżbieta, Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości nieletnich, Opieka Wychowanie Terapia, 2003 nr 3
 15. Komenda Główna Policji, Przestępczość w szkole i innych placówkach oświatowych,: http://www.policja.pl/palm/pol/4/4259/Przestepczosc_w_szkole_i_i_innych_placowkach_oswiatowych.html
 16. Komenda Główna Policji, Nieletni – przestępczość: http://www.policja.pl/palm/pol/4/306/Nieletni__przestepczosc.html
 17. Komenda Główna Policji, Małoletni pod wpływem alkoholu: http://www.policja.pl/palm/pol/4/38264/Maloletni_pod_wplywem_alkoholu.html
 18. Hanna Szczęsna, Lęk jako stan i cecha u młodzieży z rodzin rozwiedzionych w świetle badań własnych, w „Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia” pod red. Heleny Marzec i Michała Pindery, NWP, Piotrków Trybunalski 2007
 19. Józefa Brągiel „Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci” w: „Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań” pod red. Andrzej W. Janke, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004
 20. Urszula Sokal, „Atmosfera domu rodzinnego w ocenie dorosłych dzieci pochodzących z rodzin pełnych i rozwiedzionych” w: „Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia Tom 2” pod red. Heleny Marzec, Michała Pindery, NWP, Piotrków Trybunalski 2007
 21. Urszula Sokal, Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005
 22. Paweł Rydzewski, „Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne, metodologiczne”, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010
 23. „Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków” pod red. Janusza Czapińskiego i  Tomasza Panka,
 24. „Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków”, B. Balcerzak-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004
 25. A. Matysiak i G. Wrona, Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, nr 8, Warszawa 2010
 26. P. Szukalski, Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 27. Graniewska D. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004
 28. Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.
 29. Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2000.
 30. Kępski C., Opieka i wychowanie w rodzinie, UMCS, Lublin 2003.
 31. Kozłowska A., Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia, CMPPP, Warszawa 2000.
 32. Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 33. P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997.
 34. Rise C., Ojciec. Niezgoda na nieobecność, Jedność, Kielce 2005.
 35. Tyszka Z., Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 36. Warzywoda-Kruszyńska W. i Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 37. Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 38. Wanda Stojanowska, „Ojcostwo w aspekcie prawnym”, Wyższa Szkoła Pedagogiki, Warszawa 2000
 39. Badania ilościowe wykonane przez GRUPĘ IQS na zlecenie Fundacji Mamy i Taty w dniach 24-31 stycznia 2011 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków n=800 oraz badania jakościowe dotyczące postaw Polaków wobec rozwodów.